Захист магістерських робіт студентів спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)

28 грудня 2022 року на кафедрі теорії та методики фізичного виховання і спорту у змішаному офлайн та онлайн форматах відбувся захист магістерських робіт студентів спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура), денної форми навчання.
До складу екзаменаційної комісії, яка була створена наказом ректора увійшли:
Голова комісії:
Слімаковський Олег Васильович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії та здоров’я.
Секретар комісії:
Мацола Наталія Павлівна – старший викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту.

4
2
3
1

Члени комісії:
Герасименко Світлана Юріївна – кандидат педагогічних наук, завідувачка кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту.
Турчик Ірина Хосенівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту.
Відповідно до протоколу захисту наукових робіт студенти мали можливість представити доповідь, у якій висвітлили актуальність теми випускної кваліфікаційної роботи, обґрунтували її вибір, ознайомили присутніх з метою та завданнями дослідження, а також презентували основні результати наукової роботи.
Студенти на досить високому науково-практичному рівні представили результати своїх досліджень і впевнено, лаконічно та конкретно відповідали на поставлені запитання. Голова та члени комісії були задоволені виступами студентів, активно вели обговорення та дискутували на актуальність тематик.
Професорсько-викладацький склад кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту щиро вітає магістрів з успішним захистом та бажає успіхів у подальшій професійній діяльності!