Захист магістерських робіт на кафедрі фізичної терапії, ерготерапії та здоров’я

28 грудня 2022 року на кафедрі фізичної терапії, ерготерапії та здоров’я факультету здоров’я людини та природничих наук Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка відбувся другий етап підсумкової атестації – захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ступеня магістр спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія», денної та заочної форм навчання. Кожна робота пройшла перевірку на академічну доброчесність та її результати розміщено на офіційному сайті факультету здоров’я людини та природничих наук.

2
3
4
5

Екзаменаційна комісія працювала під головуванням Філя В.М.– кандидата біологічний наук, завідувача кафедри медико-біологічних дисциплін, географії та екології. Магістранти представили науково-дослідні роботи на актуальні теми у сфері фізичної терапії, ерготерапії, доповіді супроводжувалися яскравими презентаціями. Захист засвідчив високий рівень теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти, їх вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, обґрунтувати результати і висновки проведеного експерименту.
Комплексність підсумкових випробувань, які проходили у два етапи, дозволила оцінити реальні знання, сформованість умінь, навичок та компетентностей, якими повинен володіти сучасний випускник навчального закладу вищої освіти з кваліфікацією магістр фізичної терапії, ерготерапії за спеціалізацією «Фізична терапія».
Бажаємо нашим випускникам натхнення наполегливості, професійних здобутків, особистих перемог, реалізації задумів і творчих планів!