Захист курсових робіт на кафедрі біології та хімії

 

21-22 грудня 2022 року на кафедрі біології та хімії відбувався захист курсових робіт з біологічних та хімічних дисциплін студентів спеціальностей «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)», «Середня освіта (Хімія)» та «Біологія» на платформі ZOOM. У присутності членів комісії Клепач Г.М., Павлишак Я.Я., Стахіва В.І.,  Гойванович Н.К. і Прийми А.М. студенти представили результати власних досліджень у галузях біотехнології, ботаніки, фізіології рослин, мікробіології, вірусології, паразитології, екологічної хімії. Усі студенти отримали позитивні оцінки, члени комісії відзначили високий рівень знань та умінь студентів Дякунчак М.,  Габчак С., Демко І., Покотило О., Терембець О.

          26-28 грудня 2022 року на кафедрі біології та хімії відбувався захист курсових робіт з методик навчання біології та хімії студентів освітніх програм «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)», «Середня освіта (Хімія)» другого (магістерського) рівня вищої освіти на платформі ZOOM. У присутності членів комісії Коссака Г.М., Брюховецької І.В. та Гойванович Н.К. студенти представили результати методичних розробок та їх впровадження в освітній процес. Усі студенти отримали позитивні оцінки, члени комісії відзначили роботи Нечипор О., Зозулі Т.