Перший етап підсумкової атестації магістрів спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»

21 грудня 2022 року на кафедрі фізичної терапії, ерготерапії та здоров’я факультету здоров’я людини та природничих наук ДДПУ імені Івана Франка здобувачі магістерського рівня вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» складали комплексний практично-орієнтований кваліфікаційний іспит – перший етап підсумкової атестації.
Езаменаційна комісія працювала у складі викладачів кафедри фізичної терапії, ерготерапії та здоров’я та голови комісії – Філя Віталія Михайловича, кандидата біологічний наук, завідувача кафедри медико-біологічних дисциплін, географії та екології.

04
01
02
03

Екзаменаційний білет складався з трьох теоретичних питань і одного практичного завдання, де магістри мали продемонструвати алгоритм виконання практичної навички професійної діяльності фізичного терапевта і ерготерапевта. Студенти успішно справилися з завданням та показали високий рівень теоретичної і практичної фахової підготовки.
Вітаємо наших магістрів з успішним складанням іспиту! Бажаємо вдалого проходження другого етапу підсумкової атестації – захисту магістерських робіт!