Робота проблемної групи зі спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»

На факультеті здоров’я людини та природничих наук відбулося засідання проблемної групи зі спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» під керівництвом професора Галина Кондрацької. Було заслухано результати досліджень студентів І та ІІ курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: Марка Кицуна, Юлії Жданової, Вікторії Джиговської, Володимира Тути, Богдана Дякона, Марка Марича, Максима Проця із проблеми формування рухової активності окремих груп населення, котрі займаються різними видами спорту (циклічними, ациклічними та змішаними). Студенти розробили бланки анкети і провели анкетування дітей та дорослих. В результаті дослідження було встановлено, що на формування рівня рухової активності дітей найбільше впливають такі види спорту: футбол – 40%, легка атлетика – 20%, плавання – 15% та єдиноборства – 25 %, в той час як більшість дорослих (35%) займаються силовою підготовкою у спортивних залах або на спеціально створених майданчиках і лише 15% з них займаються футболом, легкою атлетикою, плаванням, їздою на велосипеді. Отримані результати висвітлено і опубліковано у тезах конференції, що недавно проводилася на факультеті.