Круглий стіл зі стейкхолдерами на факультеті здоров’я людини і природничих наук

8 грудня 2022 року на факультеті здоров’я людини і природничих наук відбувся круглий стіл зі стейкхолдерами на платформі Zoom. У процесі заходу були обговорені освітні програми для підготовки фахівців першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівня вищої освіти: Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія), Середня освіта (Хімія, інформатика), Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), Середня освіта (Хімія), Середня освіта (Природничі науки), Біологія. У круглому столі взяли участь стейкхолдери: працедавці, академічна спільнота, випускники та гаранти освітніх програм.
Активну участь в обговоренні якості освітніх програм та їх компетентностей взяли вчителі-методисти закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Львівщини та представники академічної спільноти (Марчук Г., Шаповаловський О., Татомир І., Костецька О., Бриндзя І., Чайковська Н., Лучка І.). Вони високо оцінили якість освітніх програм і рівень практичної підготовки здобувачів.

Рисунок6
Рисунок9

Більшість вчителів наголошували на нових методах і формах навчання в умовах Нової української школи, й необхідності перегляду змісту методичних дисциплін. Стейкхолдерів також зацікавила освітня програма Середня освіта (Природничі науки), оскільки у нашому регіоні немає вищих навчальних закладів, які готують спеціалістів для викладання інтегрованого курсу «Природничі науки».
В обговорені освітніх програм взяли участь представники науково-дослідних установ (Каплінський В., Голуб Н., Прийма Т.), які відзначили практичні уміння здобувачів й запропонували розширити кількість кредитів виробничої практики для формування професійних компетентностей.
Активними учасниками в обговоренні освітніх програм стали наші випускники, які працюють у закладах загальної середньої освіти регіону (Скільська А., Стельмах В., Росоловська О., Барзух М., Янишин А., Медвідь В.). Вони відзначили, що їм достатньо сформованих програмами компетентностей. З 2022 року у середніх школах розпочалось навчання відповідно до компетентностей НУШ (програми «Природничі науки» чи «Пізнаю світ») й випускники пропонують ввести окремі в обов’язкових компонентах освітніх програм присвячені компетентнісному навчанню, формальному оцінюванню й укладанню освітніх програм.