Ксьондз, доктор габілітований, професор Жешувського університету прочитав лекцію для студентів факультету здоров’я людини та природничих наук

28 листопада 2022 року за ініціативи викладачів кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальностей: 014 «Середня освіта (Фізична культура)», 017 «Фізична культура і спорт» було проведено онлайн-лекцію «Персоналістичний погляд на страждання спортсмена». Гостьовий лектор – ксьондз, доктор габілітований, професор Жешувського університету (м. Жешув, Польща), Адам ПОДОЛЬСЬКИЙ.
Лекція Адама ПОДОЛЬСЬКОГО була присвячена аналізу окремих проблем психології спорту. В ній розглядаються питання переживань спортсменів у стресових ситуаціях, зокрема, у травмованих гравців і пов’язаних з цим морально-психологічних переживань тощо. Характеризуються сучасні підходи до лікування травмованих гравців з використанням новітніх досягнень медицини. Акцентується увага на практиці застосування незаконних засобів у таких випадках, що порушує концепцію спорту та суперечить його базовим моральним засадам – формування молодої людини як гармонійної, благородної особистості, відкритої для розуміння та співпраці з іншими.

image1
image3
image2
image4

Позитивним моментом лекції-дискусії стало активне обговорення проблематики. Здобувачі мали можливість ставити запитання й отримували на них вичерпні та ґрунтовні відповіді. Гостьова лекція відбулася у творчій і дружній атмосфері, а надана інформація зацікавила здобувачів, які відчули важливість і перспективність обраної професії.
Відтак декан факультету здоров’я людини та природничих наук доктор педагогічних наук, професор Микола ЛУК’ЯНЧЕНКО і заступник декана факультету кандидат педагогічних наук, доцент Роман ЧОПИК висловили слова подяки Адаму ПОДОЛЬСЬКОМУ за цікаву й змістовну лекцію.

image8
image6
image7
image5

Час, відведений на лекцію, пролетів швидко та непомітно, а саме заняття стало оригінальним та ефективним продовженням співпраці кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту з Жешувським університетом.
Модерувала зустріч завідувачка кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту кандидат педагогічних наук, доцент Світлана ГЕРАСИМЕНКО.