Дисемінація результатів міжнародного проєкту програми Еrasmus + UKROTHE серед академічної спільноти

10 листопада 2022 року команди учасників міжнародного проєкту програми Еrasmus + UKROTHE: Developing an Occupatioal Therapy study programme in Ukraine (609589-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA2-CBHE-JP) з Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Хмельницького національного університету та Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту відгукнулися на запрошення Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського і взяли участь в підсумковій конференції міжнародного проєкту програми Еrasmus + REHAB.
З доповіддю про результати реалізації проєкту UKROTHE, виклики і перспективи виступили представники робочих груп трьох українських університетів. Доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії та здоров’я ДДПУ імені Івана Франка Наталя Закаляк, завідувач кафедрою фізичної терапії та ерготерапії ПДАФКС доцент Сергій Рокутов і викладач кафедри фізичної терапії та ерготерапії ХНУ Людмила Басенко ознайомили учасників конференції із завданнями міжнародного проєкту, етапами і робочою програмою його реалізації, досягненнями та результатами.

2
4
3
5

Серед учасників конференції, які брали участь у дискусіях, були професори українських закладів вищої освіти, в яких реалізуються освітні програми за спеціальністю 227 Фізична терапія ерготерапія, і які є учасниками реалізації міжнародного проєкту програми Еrasmus + REHAB; Національний Еразмус+ офіс – Світлана Шитікова; представники центру тестування, які організовують і проводять Інтегрований тестовий іспит «КРОК 2» для спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія галузі знань 22 Охорона здоров’я.
Участь робочих команд університетів, які реалізують міжнародний проєкт програми Еrasmus + UKROTHE, в підсумковій конференції міжнародного проєкту програми Еrasmus + REHAB відкриває нові горизонти для синергії результатів обох проектів.


#UKROTHE #REHAB