Здобувачі спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) успішно склали кваліфікаційний іспит

Впродовж 15-17 та 20-22 червня 2022 студенти спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) складали кваліфікаційний іспит на здобуття ОС «Бакалавр». Екзамен відбувався в режимі відео-конференції на базі платформи «Zoom». Голова комісії, Слімаковський О.В., завідувач кафедри фізичного виховання ДДПУ імені Івана Франка, к.фіз.вих., доцент ознайомив студентів з форматом іспиту та порядком його здачі. Комплексність підсумкових випробувань дозволила оцінити реальні знання, сформованість умінь, навичок та компетентностей якими повинен володіти сучасний випускник навчального закладу вищої освіти з кваліфікацією бакалавра середньої освіти (Фізична культура).
Вітаємо випускників навчально-наукового інституту з успішним складанням кваліфікаційного екзамену! Життя готує ще багато різноманітних іспитів та випробувань, які ми впевнені ви складете на «відмінно»! Бажаємо ефективної підготовки для вступу на магістерські програми. І нехай Вам у всьому щастить!

image2
image4
image6
image3
image5
image7