Профорієнтаційна робота кафедри фізичної терапії, ерготерапії

Викладачі кафедри фізичної терапії, ерготерапії ДДПУ імені Івана Франка продовжують здійснювати профорієнтаційну роботу зі вступниками 2022 року щодо вступу на освітню програму «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» бакалаврського рівня вищої освіти.
3 червня викладачі кафедри фізичної терапії, ерготерапії доцент Ніна Грибок та старший викладач Юрій Рогаля провели зустрічі зі студентами випускових курсів Дрогобицької філії медичного фахового коледжу «Медик». Зустріч відбулася в режимі відео-конференції з використанням платформи «Zoom».
Демонструючи учасникам зустрічей презентацію профорієнтаційного спрямування, викладачі розповіли студентам про необхідність подальшого навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», ознайомили з особливостями підготовки бакалаврів за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, матеріально-технічною базою кафедри, базами практик, можливостями професійної реалізації, умовами вступу на навчання до Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка у 2022 році.
Цікавою для присутніх стала інформація про можливості академічної мобільності студентів та міжнародних програм обміну в університеті в рамках програми Erasmus +, культурне життя та дозвілля.
Виступи викладачів викликали надзвичайну зацікавленість серед випускників Дрогобицької філії медичного фахового коледжу «Медик». Підтвердженням цьому стало довге спілкування та відповіді на різноманітні запитання стосовно вступу саме до ДДПУ імені Івана Франка.
Майбутнім випускникам коледжу була надана якнайповніша інформація про діяльність університету, а також можливість кожному абітурієнту особисто відчути атмосферу, яка панує в нас на користь студентів та переконатись у правильності вибору навчального закладу і майбутнього фаху.

2
1