Чорновик

90 кредитів

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
ВК 1.1 Реабілітаційна психологія
ВК 1.2 Психотерапія осіб з обмеженням життєдіяльності
ВК 1.3 Патопсихологічна діагностика дітей з вадами розвитку
ВК 2.1 Нейрофізіологія рухової активності
ВК 2.2 Основи системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації
ВК 2.3 Основи клінічної психології
ВК 3.1 Ерготерапія в психіатрії
ВК 3.2 Гендерна психологія
ВК 4.1 Соціальна реабілітація
ВК 4.2 Психологія міжособистісного спілкування
ВК 4.3. Основи психосоматики
ВК 5.1 Фізична терапія в акушерстві та гінекології
ВК 5.2 Прикладна теорія ерготерапії
ВК 5.3 Фізична терапія при травмах опорно-рухового апарату в спортсменів
ВК 6.1 Дитяча психіатрія
ВК 6.2 Арт-техніки активізації внутрішніх ресурсів осіб з вадами розвитку
ВК 7.1 Неврологічні розлади психофізичного розвитку дитини
ВК 7.2 Фізична терапія в онкології
ВК 7.3 Інклюзивна освіта

120 кредитів

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
ВК 1.1 Реабілітаційна психологія
ВК 1.2 Психотерапія осіб з обмеженням життєдіяльності
ВК 1.3 Патопсихологічна діагностика дітей з вадами розвитку
ВК 2.1 Нейрофізіологія рухової активності
ВК 2.2 Основи системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації
ВК 2.3 Основи клінічної психології
ВК 3.1 Ерготерапія в психіатрії
ВК 3.2 Гендерна психологія
ВК 4.1 Соціальна реабілітація
ВК 4.2 Психологія міжособистісного спілкування
ВК 4.3. Основи психосоматики
ВК 5.1 Фізична терапія в акушерстві та гінекології
ВК 5.2 Прикладна теорія ерготерапії
ВК 5.3 Фізична терапія при травмах опорно-рухового апарату в спортсменів
ВК 6.1 Дитяча психіатрія
ВК 6.2 Арт-техніки активізації внутрішніх ресурсів осіб з вадами розвитку
ВК 7.1 Неврологічні розлади психофізичного розвитку дитини
ВК 7.2 Фізична терапія в онкології
ВК 7.3 Інклюзивна освіта
ВК 8.1 Лікувально-реабілітаційний масаж
ВК 8.2 Масаж

Адаптивний спорт

Старий варіант

Описи

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Освітня програма «Фізична терапія, ерготерапія» (90 кредитів ЄКТС) – IІ курс

Спеціальність: 227 «Фізична терапія, ерготерапія»
1.1. Практика з фізичної терапії, ерготерапії
1.2. Кваліфікаційна робота