Силабуси

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Освітня програма «Фізична терапія, ерготерапія»
Спеціальність: 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

I курс
Біомеханіка
Вступ у фізичну терапію та ерготерапію
Іноземна мова
Історія української державності
Курортологія та фізіотерапія
Масаж
Навчальна ознайомлювальна практика
Основи медичної та соціальної реабілітації
Основи фізичної терапії та ерготерапії
Педагогіка
Психологія
Украінська мова за проф. спрямуванням
Фізіологія людини та рухової активності
Функціональна анатомія
II курс
Арт-техніки активізації ресурсів
Біомеханіка
Біохімічні основи рухової активності
Біохімія
Клінічна практика з ФТЕ при порушеннях діяльності серцево-судинної і дихальної систем
Лікувально-реабілітаційний масаж
Масаж
Метрологiчний контроль
Обстеження, методи оцінки та контролю при поруш. НС
Оздоровчі види гімнастики
Основи клінічної психології
Основи неврології та нейрохірургії (180 кред.)
Основи травматології та ортопедії
Пропедевтика внутрішніх хвороб
Теорія і методика фізичного виховання
Терапевтичні вправи
Технології ментального і функціонального фітнесу
Філософія
Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату
Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату(180 кред. ЄКТС)
Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях діяльності внутрішніх органів

Вільний блок
• Соціологія
• Політологія
• Релігієзнавство

III курс
Адаптивний спорт
БЖД та основи охорони праці (180 кред)
Долікарська допомога при невідкладних станах
Інформаційно комунікаційні технології
Клінічна практика з ФТЕ при порушеннях діяльності нервової системи (180 кред.)
Клінічна практика з ФТЕ при при порушеннях діяльності ОРА
Лікувально-реабілітаційний масаж
Масаж
Метрологічний контроль
Неврологічні розлади психофіз. розвитку дитини (180 кред. ЄКТС)
Основи неврології та нейрохірургії (за проф спрямув.)
Обстеження, методи оцінки та контролю при поруш. НС
Обстеж., методи оцінки та контр. при поруш. ОРА
Основи раціонального харчування
Основи раціонального харчування (180 кред. ЄКТС)
Основи системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації
Основи фізіотерапії
Патологічна анатомія та фізіологія
Психотерапія осіб з обмеженням життєдіяльності
Теорія і методика фізичного виховання
Теорія та технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності
Фізична терапія та ерготерапія в педіатрії
Фізична терапія та ерготерапія при поруш. діяльності нервової системи
Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату
Функціональна діагностика

Вільний блок
• Політологія
• Соціологія
• Флора та рослинність України
• Основи домедичної допомоги
• Сучасні освітні технології
• Основи вебдизайну
• Основи екології

IV курс
Адаптивне фізичне виховання
Дієтологія
Клінічна практика з ФТЕ при порушеннях діяльності нервової системи
Курортологія та фізіотерапія
Курсова робота з фізичної терапії та ерготерапії
Курортологія та фізіотерапія
Практика за профілем майбутньої роботи
Психологія здоров’я
Теорія та технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності
Технічні засоби у фізичній реабілітації
Фізична реабілітація в педіатрії
Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів
Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи
Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях

Освітня програма «Середня освіта (Фізична культура)
Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура)»

Освітня програма «Середня освіта (Фізична культура)» (І курс)
Анатомія людини з основами спортивної морфології
Вступ до спеціальності
Гімнастика та методика її викладання
Іноземна мова
Історія української державності
Плавання та методика його викладання
Підвищення спортивної майстерності
Плавання та методика його викладання
Спортивні ігри з методикою викладання
Українська мова за професійним спрямуванням

Спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура)
Біомеханіка
Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності
Види оздоровчо-рухової активності
Вступ до спеціальності
Гігієна фізичних вправ
Гімнастика з методикою викладання
Загальна гігієна
Загальна теорія підготовки спортсменів
Історія фізичної культури
Легка атлетика та методика її викладання
Метрологічний контроль у фізичному вихованні
Оздоровча ходьба, біг
Олімпійський та професійний спорт
Туризм
Основи здорового способу життя
Основи наукових досліджень
Основи шахової гри
Педагогічна практика в молодшій школі
Педагогічна практика у загальноосвітній школі
Підвищення спортивної майстерності
Плавання та методика його вкладання
Професійна майстерність
Спортивні ігри та методика їх викладання
Теорія і методика фізичного виховання (3 курс)
Теорія і методика фізичного виховання (4 курс)
Фізична реабілітація
Філософія
Футбол з МВ

Освітня програма «Фізична культура і спорт»
Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт

Вступ до спеціальності
Гімнастика з методикою викладання
Загальна теорія підготовки спортсменів
Легка атлетика з методикою викладання
Плавання з методикою викладання
Рухові та рекреаційні ігри
Спортивнi iгри з МВ
Туризм
Історія української державності
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
Іноземна мова
Інформаційно-комунікаційні технології
Педагогіка
Психологія
Українська мова за професійним спрямуванням
Філософія
Анатомія людини з основами спортивної морфології
Біомеханіка
Біохімія
Гігієна занять фізичними вправами та основи раціонального харчування
Історія фізичної культури і олімпійський спорт
Масаж
Метрологічний контроль у фізичній культурі і спорті
Організація та управління у сфері фізичної культури і спорту
Основи наукових досліджень у фізичній культурі і спорті
Психологія спорту
Спортивна медицина
Спортивні споруди та обладнання
Сучасні фітнес технології
Теорія і методика фізичного виховання
Фізіологія людини
Фізична реабілітація

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Освітня програма «Фізична терапія»
Спеціальність: 227 «Фізична терапія, ерготерапія
Спеціалізація: 227.1 «Фізична терапія»

Обсяг ОПП – 90 і 120 кредитів ЄКТС
Ерготерапія у психіатрії
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Клінічна практика з фізичної терапії
Лікувально-реабілітаційний масаж
Масаж в педіатрії
Наукові дослідження у системі фізичної терапії та ерготерапії
Основи психосоматики
Основи системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації
Реабілітаційна психологія
Фізична терапія в геронтології та геріатрії
Фізична терапія в онкології
Фізична терапія при травмах опорно-рухового апарату в спортсменів
Фізична терапія при травмі та політравмі
Фізична терапія та ерготерапія при хірургічних захворюваннях
Фізіобальнеотерапія при захворюваннях серцево-судинної і дихальної систем
Фізіобальнеотерапія при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату
Філософія науки
Обсяг ОПП – 120 кредитів ЄКТС
Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я
Основи фізичної терапії та ерготерапії
Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях діяльності внутрішніх органів
Фізична терапія та ерготерапія при поруш. діяльності нервової системи
Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях ОРА
Фізіологія людини та рухової активності
Функціональна анатомія
Вільний блок
• Основи вебдизайну
• Основи домедичної допомоги
• Технології маніпулювання свідомістю людини та протидії маніпуляціям
• Арт-терапія

Освітня програма «Середня освіта (Фізична культура)»

Освітня програма «Середня освіта (Фізична культура)» (90 кредитів ЄКТС)
ОБОВ′ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Менеджмент освіти
Філософія освіти
Методика викладання фізичної культури у закладах середньої освіти III ступеня
Методологія наукових досліджень
Організація та методика спортивно-туристичної роботи
Професійна діяльність у сфері фізичної культури
Теорія і методика фізичного виховання дорослих
Фізичне виховання і спорт у шкільній освіті за кордоном
Виробнича (педагогічна) практика у закладах середньої освіти III ступеня
Підготовка кваліфікаційної роботи
Підсумкова атестація
ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
Державна освітня політика з питань здорового способу життя
Педагогіка здоров’я
Рекреація у фізичній культурі різних груп населення
Теорія та методика оздоровчої фізичної культури
Гендерна психологія
Психологія міжособистісного спілкування
Методика навчання спортивних дисциплін у профільних класах
Професійно-прикладна фізична підготовка у профільних класах
Здоров’язбережна діяльність вчителя фізичної культури
Інтегративне та інклюзивне фізичне виховання школярів
Фізкультурно-оздоровчі клуби
Основи корекційної педагогіки
Педагогічна майстерність

Освітня програма «Середня освіта (Фізична культура)» (120 кредитів ЄКТС)
ОБОВ′ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Менеджмент освіти
Філософія освіти
Анатомія людини з основами спортивної морфології
Гімнастика та методика її викладання
Легка атлетика та методика її викладання
Методика викладання фізичної культури у закладах середньої освіти III ступеня
Методологія наукових досліджень
Організація та методика спортивно-туристичної роботи
Плавання та методика його викладання
Професійна діяльність у сфері фізичної культури
Спортивні ігри та методика викладання
Теорія і методика фізичного виховання
Теорія і методика фізичного виховання дорослих
Фізіологія людини та рухової активності
Фізичне виховання і спорт у шкільній освіті за кордоном
Підготовка кваліфікаційної роботи
Виробнича (педагогічна) практика у закладах середньої освіти III ступеня
Підсумкова атестація
ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
Рухові та рекреаційні ігри
Футбол, міні-футбол та методика їх викладання
Державна освітня політика з питань здорового способу життя
Педагогіка здоров’я
Рекреація у фізичній культурі різних груп населення
Теорія та методика оздоровчої фізичної культури
Гендерна психологія
Психологія міжособистісного спілкування
Методика навчання спортивних дисциплін у профільних класах
Професійно-прикладна підготовка у профільних класах
Здоров’язбережна діяльність вчителя фізичної культури
Інтегративне та інклюзивне фізичне виховання школярів
Фізкультурно-оздоровчі клуби
Основи корекційної педагогіки
Педагогічна майстерність

Силабуси кафедри біології та хімії